Адвокатска кантора Манов – юридическа защита в гр. Пловдив 

Услугите, които кантората предоставя са правни съвети и консултации на български и чуждестранни юридически и физически лица; изготвяне на договори и становища; абонаментно правно обслужване на търговски дружества; защита с обвинения в съставомерни деяния по наказателния кодекс в досъдебна и съдебна фаза на наказателния процес, процесуална защита пред съдилищата.

В адвокатска кантора Манов работят специалисти с дългогодишен опит, чиято цел са взимане на  адекватни, бързи, точни решения в нужния за клиента момент, впредвид  преклузивните срокове, установени както в гражданското, така и в наказателното право.